Recursos

Optimitza la gestió de recursos per al compliment de les metes empresarials mitjançant les nostres eines de planificació de projectes, les que us permetran calcular, distribuir i monitoritzar eficaçment tots els recursos assignats.

Facilita la gestió del departament de recursos humans per a la gestió de compres i despeses.
Optimitza el control de despeses i compres dels teus empleats, prevenint despeses innecessàries.
Optimitza la distribució horària de tasques entre lequip per a una organització efectiva dels recursos.
Personalitza el teu dashboard
Amb la nostra eina de planificació, pots analitzar en segons tot el que està passant a la plataforma relacionat amb tu i els teus projectes. Al teu tauler de control, podràs visualitzar els moviments de l'última hora, l'estat de les teves tasques, la disponibilitat dels teus companys, el teu calendari diari, el progrés dels fites i molt més.
Distribueix de manera eficient la càrrega de treball
Utiliza el Planificador de Recursos per a la correcta redistribució d'hores i responsabilitats entre els membres del teu equip, optimitzant així la gestió de recursos. Pots adaptar ràpidament les assignacions segons les necessitats del projecte, assegurant una distribució correcta per assolir els objectius.
Administra els recursos del teu equip de manera eficient
Accedeix a la funció Vista de Gestor per localitzar en quines tasques i projectes hi ha els integrants del teu equip. Amb aquest panorama podràs visualitzar en quines activitats i tasques s'estan dirigint els esforços i redirigir-los si cal.