Workdeck® és el teu software de gestió de tasques

Impulsa la productivitat dels teus equips de treball, augmenta els ingressos i redueix els costos

Optimitza el treball diari amb el nostre software de gestió de tasques:

Automatització integrada del treball

Gestió de projectes i tasques

Gestió de recursos i control horari

Eines de comunicació integrades

Finances i facturació

Serveis de back office (compres i despeses)

Generació automatitzada de reports

Sincronització amb Google i Microsoft

El teu equip més organitzat que mai amb Workdeck®

El nostre software de gestió de tasques permet executar el treball de manera integrada, sincronitzant totes les funcions d'una oficina. Tot disponible i connectat a una sola plataforma.

Utilitza les dades a temps real per millorar la presa de decisions

Workdeck® registra dades a temps real que generen una sèrie de mètriques útils per avaluar els processos empresarials bàsics com a utilització facturable davant de no facturable, ingressos reals davant dels previstos, costos i beneficis, marges dels projectes, entre d'altres. Aquesta informació es pot utilitzar per impulsar el rendiment i l'eficiència en totes les operacions del teu negoci.

Digitalització "end to end"

Workdeck® s'integra amb sistemes de comptabilitat (Holded, Quickbooks, etc.) i CRM (Hubspot, Clientify, etc.), connectant tots els sistemes i oferint una digitalització d'extrem a extrem que permet tenir una visibilitat 360 º del teu negoci.

Workdeck®: una millor manera de treballar

Augmenta el rendiment i productivitat dels equips
Treballa amb intel·ligència artificial adaptativa per generar dades a temps real i facilitar la presa de decisions
Permet flexibilitat i control per a la gestió del treball remot
Automatitza els processos per estalviar temps i diners
Ofereix eines de comunicació a temps real per mantenir els equips connectats