juny 26, 2024

4 Estratègies per promoure el lideratge femení en tecnologia

Col·laboració

Productivitat

Tecnologia

La inclusió i la diversitat han esdevingut temes centrals per a les empreses. Tot i els avenços en aquesta àrea, les dones continuen estant subrepresentades en rols de lideratge i, principalment, en la indústria tecnològica on hi ha una forta presència masculina.

Només per llistar algunes dades: les dones representen només el 26% de tots els llocs informàtics, segons un article del World Economic Forum del 2023. Mentre que Girls Who Code va realitzar un estudi amb Accenture el 2029 i va descobrir que el 50% de les dones abandonen el sector tecnològic als 35 anys, moltes perquè consideren que en el seu lloc de treball no són considerades o no tenen models femenins.

Per tal de fomentar un entorn més equitatiu, és fonamental que s’implementin algunes estratègies específiques. A continuació, en compartim algunes que col·laboren amb la modificació d’aquesta realitat:

  1. Crear un entorn de treball inclusiu

Un entorn de treball inclusiu és crucial perquè les dones se sentin valorades i recolzades. Això implica oferir polítiques de treball flexible, que permetin equilibrar les responsabilitats laborals i familiars, i garantir que hi hagi una cultura de respecte i col·laboració. Per què són clau aquest tipus de polítiques? Perquè l’ocupació a temps parcial la concentren les dones, específicament el 73,9%, principalment perquè són les que més s’ocupen de les tasques de la llar, la criança dels fills i la cura de familiars, d’acord amb l’informe sobre la Situació de les Dones al Mercat de Treball 2022, del Ministeri de Treball i Economia Social d’Espanya.

  1. Implementar polítiques de diversitat i equitat que promoguin la contractació i promoció de dones

Aquestes són només algunes de les mesures que cal tirar endavant:

Assegurar que hi hagi una representació equilibrada de gènere al panell d’entrevistadors i entre les persones que es presentin a una cerca laboral.

Cada líder de departament i des de l’àrea de Recursos Humans han d’assegurar que l’estratègia de promoció sigui justa com també els salaris amb l’objectiu d’evitar el sostre de vidre tan conegut i la bretxa salarial de gènere.

Brindar capacitacions obligatòries sobre diversitat i inclusió per a tot el personal.

Crear programes de mentoria i patrocini on les dones puguin rebre orientació i suport de líders amb experiència.

  1. Fomentar la formació i el desenvolupament professional

La formació contínua i les oportunitats de desenvolupament professional són essencials perquè les dones avancin a les seves carreres. Una opció és oferir programes de capacitació en lideratge, habilitats tècniques i gestió de projectes. Google, per exemple, ha implementat el programa Google Women Techmakers, que ofereix recursos i esdeveniments.

  1. Promoure la visibilitat i el reconeixement

És important reconèixer i celebrar els èxits. Això no només augmenta la visibilitat, sinó que també inspira altres dones a aspirar a rols de lideratge. Es poden organitzar premis interns, destacar els èxits a les comunicacions corporatives i donar suport a la participació de la plantilla femenina en conferències i esdeveniments.

En el cas de Workdeck, el seu CEO, Oonagh Mc Nerney, comenta que “gràcies al treball conjunt amb el cofundador s’ha aconseguit un bon equilibri respecte a diversitat de gènere fins i tot en àrees com a enginyeria i desenvolupament de programari” i destaca que, en la seva experiència, “la diversitat és un gran capital per a les empreses, ja que això és justament allò que afavoreix la generació d’idees disruptives i innovadores”.

En síntesi, promoure el lideratge femení en l’àmbit tecnològic no és només una qüestió d’equitat, sinó que també aporta beneficis tangibles a les empreses. Amb les estratègies adequades, és possible crear una cultura inclusiva que impulsi lèxit de tota lorganització.